خانه / فهرست والیوم مجله ی کتابدار ۲.۰

فهرست والیوم مجله ی کتابدار ۲.۰

http://lib2mag.ir/category/archive/volume-05

http://lib2mag.ir/category/archive/volume-04

http://lib2mag.ir/category/archive/volume-03

http://lib2mag.ir/category/archive/volume-02

http://lib2mag.ir/category/archive/volume-01

 

مشخصات استناددهی به این مقاله
نویسنده‌(ها): مجله ی کتابدار ۲.۰
عنوان مقاله: فهرست والیوم مجله ی کتابدار ۲.۰
عنوان مجله: کتابدار ۲.۰ – (عنوان لاتین: Kitābdār-i 2.0)
دوره مجله(Vol):
شماره مجله(Issue):
سال(Year): ۱۳۹۸
شناسه دیجیتال(DOI):
لینک کوتاه: http://lib2mag.ir/10612
Download PDF