خانه / کتاب های در حال ترجمه، علم اطلاعات و کتابداری

کتاب های در حال ترجمه، علم اطلاعات و کتابداری

در اینجا فهرستی از کتاب های در حال ترجمه توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، حرفه‌مندان علم اطلاعات و کتابداری منتشر می‌شود تا ضمن اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها، از دوباره‌کاری‌ها و تداخل‌ها پرهیز شود. اگر شما هم در حال ترجمه‌ی کتاب هستید به ما اطلاع دهید lib2mag.ir@gmail.com و یا اینکه اگر می‌دانید کسی در حال ترجمه است لطفاً بفرمایید که چنین صفحه‌ای برای اطلاع رسانی مهیا شده است.

عنوان کتاب لاتین

مترجم / نماینده گروه ترجمه

ایمیل ارتباط

تاریخ اطلاع رسانی

  Theory Development in The Information Sciences/ edited by Diane H. Sonnenwald. – First edition, 2016

حدیثه افضلی‌پور

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

afzalipourhadis@gmail.com

اول اردی بهشت ۱۳۹۹
The Organization of Information Arlene G. Taylor; Daniel N. Joudrey Libraries Unlimited, 2017

 نرگس خانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 n.khani86@gmail.com اول اردی بهشت ۱۳۹۹

 

مشخصات استناددهی به این مقاله
نویسنده‌(ها): مجله ی کتابدار ۲.۰
عنوان مقاله: کتاب های در حال ترجمه، علم اطلاعات و کتابداری
عنوان مجله: کتابدار ۲.۰ – (عنوان لاتین: Kitābdār-i 2.0)
دوره مجله(Vol):
شماره مجله(Issue):
سال(Year): ۱۳۹۹
شناسه دیجیتال(DOI):
لینک کوتاه: http://lib2mag.ir/11205
Download PDF