خانه / کتابخانه های عمومی ایران / کتابخانه عمومی رایحه

کتابخانه عمومی رایحه

معرفی کتابخانه عمومی رایحه

۰۸/۳۱/۲۰۱۶           بنیاد  نیکوکاری  رایحه در سال ۱۳۷۶ با هدف  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و پشتیبانی مادی و معنوی از آنها و رسیدگی به امور تربیتی و ارتقا ء تحصیلی  فرزندان آنان تاسیس شده است. این بنیاد رسالت خود را زیر نظر وزرات کشور آغاز نموده و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد. …

ادامه نوشته »