خانه / بایگانی برچسب: مدیریت دسترسی، عناصر مدیریت دسترسی، کتابخانه های دیجیتال، چارچوب مدیریت دسترسی

بایگانی برچسب: مدیریت دسترسی، عناصر مدیریت دسترسی، کتابخانه های دیجیتال، چارچوب مدیریت دسترسی

چارچوب مدیریت دسترسی در کتابخانه‌های دیجیتال-بخش دوم

عناصر مدیریت دسترسی چارچوب مدیریت دسترسی، حاصل تفکرات و عناصر مورد نظر واترز[۱]،اریکسون[۲] و آرمز[۳] است. عناصر Role،Policies ،Attributes ، Permitted Operations و Authorization، اجزای یک سیستم اجازۀ دسترسی خودکار هستند. سیستم‌های مدیریت دسترسی استفاده از اصالت و خدمات اجازه دسترسی برای ایجاد کنترل دسترسی و استفاده از منابع شبکه شده را فراهم می‌کنند. مدیران اطلاعاتی سیاستهایی را برای دسترسی …

ادامه نوشته »