محسن حاجي زين العابديني – کتابدار 2.0
خانه / محسن حاجي زين العابديني

محسن حاجي زين العابديني

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

سخن استاد مهمان: کافی است آن فاصله طلایی را پیدا کنید

Creativity pinned on noticeboard

در علم پزشکی، می‌گویند اگر درد را پیدا کنی بیش از نصف راه درمان را رفته‌ای. همچنین، در تعمیر وسایل و تجهیزات هم‌چنین اعتقادی هست که بیش از پنجاه‌درصد تعمیر را یابنده اشکال انجام می‌دهد. حالا می‌خواهم از این تعابیر رایج بهره‌گیری کنم و آن‌ها را در رابطه با خلاقیت به کار بگیرم. شرایط و ملزومات تربیتی جامعه ما به …

ادامه نوشته »